Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia stacjonarne

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy » studia stacjonarne

Kierownikiem przedmiotu jest: dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.

 

Przedmiot z grupy HES.

 

Materiały pomocnicze obejmują wykłady z tego przedmiotu zapisane w plikach *.pdf. Nie zawierają one komentarzy wykładowcy. Kolejne pliki będą pojawiać się sukcesywnie wraz z prowadzonym wykładem.
 
Wszelkie prawa autorskie do dokumentu zastrzeżone.