Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kierownikiem przedmiotu jest:  dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.

 

Przedmiot z grupy HES. Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych i niestacjonarnych. Poniżej dokonano podziału materiałów dydaktycznych w formie podmenu.

 

Materiały pomocnicze obejmują wykłady z tego przedmiotu zapisane w plikach *.pdf. Nie zawierają one komentarzy wykładowcy. Kolejne pliki będą pojawiać się sukcesywnie wraz z prowadzonym wykładem.
 
Wszelkie prawa autorskie do dokumentu zastrzeżone.

 • studia stacjonarne

  Przedmiot z grupy HES.
  Matriały dla studiów stacjonarnych.

  Uwaga!!!

  Osoby , które uzyskały co najmniej 1,5 pkt. mogą pisać drugie kolokwium. Pozostałe osoby  zapraszam na kolokwium poprawkowe.

  Uwaga!!!!


  Szanowni Państwo,

  ze względu na moją nieobecność spowodowaną chorobą chciałabym odrobić zaległy wykład. Z planu zajęć wynika, że w poniedziałki od godz. 8 do 14 żadna grupa nie ma zajęć. Proponuję zatem poniedziałek dn. 9 stycznia. Godzinę ustalę w zależności od dostępnej sali wykładowej. Informacja ukaże się w Wirtualnym Dziekanacie.

 • studia niestacjonarne

  Matriały dla studiów niestacjonarnych.
  Przedmiot z grupy HES.