Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kierownikiem przedmiotu jest:  dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.

 

Przedmiot z grupy HES. Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych i niestacjonarnych. Poniżej dokonano podziału materiałów dydaktycznych w formie podmenu.

 

Materiały pomocnicze obejmują wykłady z tego przedmiotu zapisane w plikach *.pdf. Nie zawierają one komentarzy wykładowcy. Kolejne pliki będą pojawiać się sukcesywnie wraz z prowadzonym wykładem.
 
Wszelkie prawa autorskie do dokumentu zastrzeżone.