Zakładowe seminaria naukowe

Zestawienie zakładowych seminariów naukowo-dydaktycznych w kolejnych semestrach:

 

lato 2017/2018 

Data

Prowadzący

Temat/przedmiot

23.03.2018 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW

Omówienie nowej specjalności- Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

13.04.2018 

dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. PW

mgr inż. Marcin Nikoniuk

Własności energetyczne układu zasilania bezstykowego modelu laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit)

20.04.2018 

dr inż. Krzysztof Stypułkowski

Wybrane zagadnienia w zakresie badań termowizyjnych urządzeń EOR

27.04.2018 

dr inż. Józef Okulewicz

Wyposażenie informacyjne pojazdu lądowego

11.05.2018 

mgr inż. Marcin Koniak

Symulacja pracy pakietów bateryjnych oparta na skalowaniu danych eksploatacyjnych ogniw chemicznych

8.06.2018 

mgr inż. Piotr Jaskowski

Koncepcja rozprawy doktorskiej

8.06.2018 

mgr inż. Anna Wytrykowska

Koncepcja rozprawy doktorskiej

15.06.2018 

mgr inż. Paula Razin

Metoda oceny przejęcia kontroli sterowania przez kierowcę w pojazdach z warunkową autonomizacją na poziomie L3

  

zima 2017/2018

Data

Prowadzący

Temat

24.11.2017

 

dr inż.  Jerzy Kowara

 

Wykorzystania symulacji HIL w dydaktyce oraz w badaniach systemów mechatronicznych

1.12.2017

dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. PW

dr inż. Andrzej Czerepicki

mgr inż. Marcin Nikoniuk

Program przedmiotu obieralnego- Aplikacje mikrokontrolerów w transporcie

05.01.2018

dr inż. Grzegorz Dobrzyński

Projekt "Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania" - realizacja na PW od 1.03.2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

12.01.2018

dr inż. Andrzej Czerepicki

Wybrane metody informatyki stosowanej
w symulacji procesów transportowych

19.01.2018

dr inż. Krzysztof Stypułkowski

Seminarium dydaktyczne:

Zadania dyplomowe realizowane w Zespole Elektrotechniki stan obecny i perspektywy rozwoju

 

 

lato 2016/2017

Data

Prowadzący

Temat/przedmiot

10.03.2017

dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW

Seminarium dydaktyczne -Akademicki sawoir-vivre na WT PW – cele wykładu

21.04.2016

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

Omówienie przygotowywanego projektu w ramach Programów X

28.04.2017

 

dr hab. inż. Piotr Tomczuk

Metodyka oceny stanu oświetlenia przejść dla pieszych w obszarach miejskich.

12.05.2017

 

dr inż. Grzegorz Dobrzyński

dr inż. Jerzy Kowara

Przedstawienie ogólnych kierunków przygotowywanych rozpraw habilitacyjnych

26.05.2017

dr inż. Krzysztof Fiok

Badania prototypów ręcznych wózków inwalidzkich prowadzone w 2016 roku i planowane na rok bieżący

2.06.2017

dr inż. Andrzej Czerepicki

Komputerowe modelowanie PRT z uwzględnieniem fizycznych parametrów trasy

9.06.2017

 

dr inż. Jerzy Kowara

mgr inż. Marcin Nikoniuk

Propozycja zajęć dydaktycznych w laboratorium „Zautomatyzowanych systemów transportowych”

dr inż. Grzegorz Dobrzyński

"Systemy pomiarowe"  -  modyfikacja przedmiotu uwzględniająca nowe stanowisko badawcze

23.06.2017

 

dr inż. Mieczysław Plich

dr inż. Krzysztof Stypułkowski

Zagadnienia związane z występowaniem tzw. „napięcia krokowego” w obwodzie zasilania trakcji

 

zima 2016/2017 

Data

Prowadzący

Temat

 

18.11.2016

dr hab. inż. I.Grabarek,

 prof.PW

dr hab. inż. M.Kozłowski, prof.PW

 

Inicjatywy projektowe ZSiMT

25.11.2016

dr inż. J. Okulewicz

dr inż. J. Dudkiewicz

 

Symulator kolejowej linii podmiejskiej 

2.12.2016

dr inż. A. Czerepicki   

Zastosowanie platformy CUDA w transportowych systemach informatycznych

 

9.12.2016

 

mgr inż. M. Koniak

Wpływ  warunków pracy autobusów z napędem elektrycznym na eksploatacje akumulatorów trakcyjnych

16.12.2016

dr hab. inż. P. Tomczuk

Realizacja projektu RID zadania zespołu z Wydziału Transportu

13.01.2017

dr inż. K. Fiok 

Dźwigniowe wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych – problemy inżynierskie
 i naukowo badawcze

20.01.2017

dr hab. inż. M.Kozłowski, prof.PW

dr inż. K. Stypułkowski

Modernizacja wybranych stanowisk dydaktycznych w laboratorium elektrotechniki 

 

27.01.2017

dr inż. M. Plich

Eksperymentalne badania porównawcze układów wtryskowych

 

lato 2015/2016

Data

Prowadzący

Temat/przedmiot

18.03.2016 

dr hab. inż. P. Tomczuk,
mgr inż. M. Koniak

Analiza charakterystyk eksploatacyjnych i procesów starzenia akumulatorów tradycyjnych na podstawie cykli pracy wybranych środków transportu

1.04.2016 

dr A. Czerepicki

Wybrane problemy Informatyki w pracach naukowo badawczych i dydaktyce na Wydziale Transportu

8.04.2016

prof. nzw. dr hab. inż.
W. Choromański,
prof. nzw. dr hab. inż.
 I. Grabarek

Podsumowanie dyskusji dotyczącej nowej specjalności na studiach II stopnia

15.04.2016 

dr inż. G. Dobrzyński

Algorytm sterowania wózkiem inwalidzkim przy pokonywaniu przeszkód

22.04.2016

dr inż. T. Dzik

Analiza wybranych układów zasilania sieciowego w transporcie

6.05.2016 

dr inż. K. Fiok,
dr inż. J. Kowara,
dr inż. T. Dzik

Wykorzystanie wyników prac badawczych i  nowej aparatury badawczej do budowy nowych stanowisk laboratoryjnych

20.05.2016

dr inż. K. Stypułkowski

Zarządzanie ryzykiem w transporcie szynowym

3.06.2016 

dr. inż. K.  Fiok,
dr inż. G. Dobrzyński,
dr inż.  J. Kowara

Przedstawienie realizacji zajęć dydaktycznych oraz perspektyw rozwoju przedmiotów: Pojazdy Inteligentne, Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich, Systemy Pomiarowe

10.06.2016 

mgr inż. Aldona  Spirzewska

Ocena wielokryterialna kierownicy w innowacyjnym samochodzie

17.06.2016 

prof. T. Niedziela

Falkowy korelator połączonej transformaty Fouriera

 

 

zima 2015/2016 

Data

Prowadzący

Temat

6.11.2015

mgr inż. M. Nikoniuk

Synteza bezprzewodowego układu zasilania pojazdu PRT napędzanego silnikiem liniowym, jako elementu sieci transportu automatycznego ATN

20.11.2015

prof. nzw. dr hab. inż. W. Choromański/ prof. nzw. dr hab. inż. I. Grabarek

Badania dotyczące transportu w nowej perspektywie finansowania.

27.11.2015

dr inż. A. Czerepicki

Koncepcja badania efektywności wykorzystania grafowej bazy danych w informatycznym systemie transportowym

4.12.2015

dr inż. T. Dzik

Stanowisko badania przepływów energii w pojazdach elektrycznych - seminarium prezentujące koncepcję habilitacji i plan realizacji wymagań habilitacyjnych.

11.12.2015

mgr inż. M. Koniak

Dobór źródła zasilania w pojazdach elektrycznych na podstawie ich charakterystyk eksploatacyjnych. Omówienie rozprawy doktorskiej

8.01.2016

dr inż. G. Dobrzyński

Podsumowanie prac dotyczących elektrycznego wózka inwalidzkiego – wstępna koncepcja rozprawy habilitacyjnej

15.01.2016

dr hab. inż. M. Kozłowski

(dydaktyczne) 
Potrzeby modernizacji laboratorium dydaktycznego „Elektrotechnika III” oraz doskonalenia prowadzenia zajęć

22.01.2016

dr hab. inż. P. Tomczuk

(dydaktyczne)
Omówienie przedmiotu -Elektryczne wyposażenie pojazdów samochodowych

dr inż. A. Czerepicki

Omówienie przedmiotów z bloku „Informatyka”

29.01.2016

dr inż. K. Fiok

(dydaktyczne)
Omówienie przedmioty Pojazdy i urządzenia inteligentne

dr inż. J. Kowara

Omówienie przedmiotu - Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich II

dr inż. G. Dobrzyński

Omówienie przedmiotu - Grafika Inżynierska II i Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich I 

 

 W okresie realizacji projektu ECO-Mobilność tj. lata 2010-2015 seminaria Zakładowe były połączone z seminariami tego projektu. Spotkania te odbywały się w środy w sali 102 NK (budynek Wydziału Transportu PW) o godz. 16.30. Więcej informacji na oficjalnych stronach projektu www.eco-mobilnosc.pw.edu.pl

 

rok akademicki 2009/2010

 • 03.03.2010r.:
  prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański (Wydział Transportu):
  Organizacja prac w projekcie w II i III kwartale realizacji. Omówienie podstawowych zadań merytorycznych.
 • 10.03.2010r.:
  dr inż. Henryk Dobrowolski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych):
  System informatyczny PRT (Personal Rapid Transit)
 • 17.03.2010r.:
  1. prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński (Wydział Elektryczny):
  Stan zaawansowania doboru konstrukcji silnika liniowego dla napędu PRT
  2. dr inż. Bartłomiej Kamiński (Wydział Elektryczny)
  Układy napędu i przekazywania energii dla systemu PRT
 • 24.03.2010r.:
  1. prof. nzw. dr hab. inż. Lech Grzesiak (Wydział Elektryczny):
  Systemy napędowe ECO-samochodu - koncepcje rozwiązań
  2. dr inż. Maciej Kozłowski, dr inż. Krzysztof Tomczuk (Wydział Transportu):
  Aktualny stan prac nad wyznaczaniem podstawowych parametrów elektrycznych układu napędowego samochodu
  3. prof. dr hab. inż. Jerzy Madej (Wydział SiMR):
  System rozrządu PRT
 • 07.04.2010r.:
  1. mgr inż. Grzegorz Dobrzyński (Wydział Transportu):
  Elektryczny wózek inwalidzki z opcją jazdy po schodach - założenia wstępne
  2. mgr inż. Krzysztof Fiok (Wydział Transportu):
  Wózek inwalidzki napędzany dźwigniami - więcej dla niepełnosprawnych - założenia wstępne
 • 14.04.2010r.:
  prof. n. med. dr hab. Jarosław Deszczyński (Uniwersytet Medyczny w Warszawie) Protezy stawu biodrowego - przegląd rozwiązań, koncepcja nowych rozwiązań
 • 21.04.2010r.:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek (Wydział Inżynierii Produkcji):
  Roadmaping technologiczny w projekcie ECO-Mobilność
  2. mgr inż. Jerzy Kowara (Wydział Transportu), dr inż. Bartłomiej Ufnalski (Wydział Elektryczny), mgr inż. Bogusz Radziemski (Wydział Mechatroniki):
  Omówienie wstępnych ustaleń Zespołu Unifikacji i Kompatybilności Zadań Projektowych
 • 28.04.2010r.:
  1. mgr inż. Grzegorz Dobrzyński, prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański (Wydział Transportu):
  Innowacyjne stabilizatory ortopedyczne i protezy stawu biodrowego
  2. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk (Wydział Transportu):
  Problemy niezawodności i bezpieczeństwa systemu PRT
 • 05.05.2010r.:
  1. mgr inż. Jerzy Kowara, prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański (Wydział Transportu):
  Badania dynamiki pojazdu PRT z wykorzystaniem technik CAx
  2. dr hab. inż. Iwona Grabarek, mgr inż. Dorota Wrześniak, inż. Dobromira Matelak (Wydział Transportu):
  Ergonomia pojazdu PRT
 • 12.05.2010r.:
  1. mgr inż. Krzysztof Radzikowski, mgr inż. Wojciech Dziewulski, dr inż. Andrzej Potyński (Wydział Transportu):
  Badania rozwiązań mechanicznych ECO-samochodu
  2. dr hab. inż. Iwona Grabarek, inż. Dobromira Matelak , Agnieszka Rosłoń (Wydział Transportu):
  Ergonomia ECO-samochodu - w aspekcie dostosowania jego konstrukcji do osób niepełnosprawnych
 • 19.05.2010r.:
  1. dr inż. Henryk Dobrowolski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych):
  System Informatyczny PRT
  2. prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, dr inż. Jacek Paś (Politechnika Radomska):
  Oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych na systemy sterowania PRT
 • 26.05.2010r.:
  1. mgr inż. Paweł Brach (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki):
  Innowacyjny system nawigacji Eco-samochodu
  2. prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, dr inż. Bartłomiej Kamiński (Wydział Elektryczny):
  Postęp prac z zakresu układu napędu PRT
 • 09.06.2010r.:
  Spotkanie z przedsiębiorcami oraz samorządami - potencjalnymi odbiorcami wyników prac projektu /w trakcie organizacji/
 • 16.06.2010r.:
  prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Jasińska-Choromańska, dr inż. Jakub Wierciak, dr inż. Ksawery Szykiedans (Wydział Mechatroniki):
  Założenia do układu pionizacji i wspomagania ruchu osób niepełnosprawnych - zaawansowanie prac
 • 23.06.2010r.:
  dr inż. Krzysztof Urbaniak:
  Prezentacja systemu informatycznego projektu ECO-Mobilność
 • 30.06.2010r.: Ostateczne ustalenia oraz plan prac na IV kwartał realizacji projektu:
  1. dr inż. Henryk Dobrowolski: System Informatyczny PRT;
  2. prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, dr inż. Bartłomiej Kamiński: System napędu PRT;
  3. prof. nzw.dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, Prof. dr hab. inż. Jerzy Madej, mgr inż. Jerzy Kowara: Zagadnienia mechaniki, bezpieczeństwa i niezawodności systemu PRT;
  4. dr hab. inż. Iwona Grabarek: Ergonomia PRT i ECO-samochodu;
  5. prof. nzw. dr hab. Lech Grzesiak, dr inż. Bartłomiej Ufnalski: Napęd ECO-samochodu;
  6. prof. nzw dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, mgr inż. Krzysztof Radzikowski: Zagadnienia mechaniki ECO- samochodu;
  7. prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, mgr Paweł Brach: System Informatyczny ECO-samochodu;
  8. prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Jasińska Choromańska: System pionizacji i wspomagania ruchu;
  9. mgr inż. Grzegorz Dobrzyński: Wózek Inwalidzki;
  10. prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, mgr inż. Grzegorz Dobrzyński: Stabilizatory ortopedyczne i protezy.

  Posiedzenie Komitetu Naukowo-Koordynującego Projektu Eco-Mobilność

 

rok akademicki 2008/2009

 • 24.10.08r. - prof. W. Choromański:
  Wybrane problemy transportu PRT (Personal Rapid Transit). Sala Rady Wydziału.
 • 28.10.08r.- mgr inż. J. Kowara:
  Dynamika Pojazdów PRT - prezentacja rozprawy doktorskiej
 • 05.12.08r.- Koło Naukowe SKNTCAx, mgr inż. G. Dobrzyński, prof. W. Choromański:
  Transport Osób Niepełnosprawnych (lab. 229)
 • 09.01.09r. - dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska:
  Symulacja numeryczna procesów odbioru energii słonecznej z powierzchni mostu w celu stabilizacji temperatury w cyklach krótko i długoterminowych
 • 30.01.09r. - mgr inż. G. Dobrzyński:
  Techniki CAx we wspomaganiu budowy nowej koncepcji wózka inwalidzkiego
 • 24.06.09r. - Seminarium: TECHNIKA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zorganizowane zostało przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów.


rok akademicki 2007/2008

 • 14.12.07r. - mgr inż. Wojciech Napierała:
  Symulacja i optymalizacja systemów eksploatacji pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego.
 • 11.01.08r. - mgr inż. Jerzy Kowara:
  Wybrane problemy modelowania i symulacji systemów PRT.
 • 25.11.08r. - mgr inż. Grzegorz Dobrzyński:
  Badania symulacyjne nowej koncepcji wózka inwalidzkiego - etap II.
 • 17.06.08r. - mgr inż. Grzegorz Dobrzyński:
  Podsumowanie i propozycje modyfikacji - dydaktyka - Grafika Inżynierska II.


rok akademicki 2006/2007

 • 01.12.06r. - mgr inż. G. Dobrzyński:
  Stabilizator ortopedyczny do leczenia funkcjonalnego złamań okołostawowych stawu kolanowego - nowe rozwiązania konstrukcyjne
 • 15.12.06r. - prof. nzw. dr hab. inż. W. Choromański:
  Wybrane zagadnienia transportu napowietrznego
 • 05.01.07r. - mgr inż. J. Zalewski:
  Wpływ zaburzenia geometrii nadwozia na problemy stateczności ruchu modelu i obiektu rzeczywistego pojazdu samochodowego
 • 12.01.07r. - mgr inż. M. Kostrzeńska:
  Próba zastosowania sieci neuronowych i zbiorów rozmytych w badaniu dynamiki zestawu kołowego
 • 12.01.07r. - dr inż. H. Skopińska:
  Dydaktyka: Grafika Inżynierska II - AutoCAD 2006, 2007 - co nowego?
 • 19.01.07r. - mgr inż. G. Dobrzyński:
  Badania symulacyjne nowej koncepcji wózka inwalidzkiego - sprawozdanie z grantu dziekańskiego
 • 18.05.07r. - prof. nzw. dr hab. inż. W. Choromański:
  Systemy PRT- nowe koncepcje, badania symulacyjne
 • 25.05.07r. - dr inż. M. Leszczyńska - Domańska:
  Symulacja numeryczna zmian temperatury nawierzchni w cyklach sezonowych przy wykorzystaniu magazynów gruntowych energii
 • 01.06.07r. - prof. dr hab. inż. J. Kisilowski, prof. nzw. dr hab. inż. W. Choromański:
  Zastosowanie technik komputerowych w procesie dydaktycznym w Zakładzie TKUT
 • 15.06.07r. - mgr inż. G. Dobrzyński:
  Synteza właściwości mechatronicznego wózka inwalidzkiego, jako elementu systemów transportu osób niepełnosprawnych - badania eksperymentalne i symulacyjne (KONSPEKT PRACY DOKTORSKIEJ)


rok akademicki 2005/2006

 • 18.11.2005r. - prof. W. Choromański:
  Transport osób niepełnosprawnych
 • 2.12.2005r. - mgr inż. G. Dobrzyński:
  Propozycja modyfikacji konstrukcjistabilizatora stawu kolanowego "Galileo" na podstawie pierwszych zastosowań
 • 9.12.2005r. dr inż. M. Leszczyńska-Domańska:
  Bilanse energii i pola temperatury wybranej konstrukcji mostowej do celów sezonowego ogrzewania i chłodzenia
 • 6.01.2006r. - mgr inż. J. Zalewski:
  Wybrane problemy wypadków komunikacyjnych jako elementu zderzenia dwóch ciał
 • 13.01.2006r. - mgr inż. M. Kostrzeńska:
  Wybrane problemy zastosowania sieci neuronowych
 • 20.01.2006r. prof. J. Rońda:
  Numeryczne modelowanie przemian fazowych stali (również w aspekcie technicznych środków transportu)
 • 27.01.2006r. - mgr inż. G. Dobrzyński:
  Analizy bezpieczeństwa kierowców pojazdów jednośladowych - badania wstępne
 • 10.03.06r. - P. Kacprzak (dyplomant):
  Wpływ poziomu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo czynne 
 • 07.04.06r. - prof. dr hab. inż. J. Rońda:
  Nanotechnologie w obróbkach powierzchniowych 
 • 21.04.06r. - mgr inż. G. Dobrzyński:
  1. Wpływ warunków drogowych na rodzaje urazów powstałych na skutek wypadków pojazdów jednośladowych 
  2. Zasady funkcjonowania internetowego systemu dydaktyczno-naukowego Zakładu TKUT
 • 12.05.06r. - mgr inż. M. Kostrzeńska:
  Wybrane problemy zbiorów rozmytych 
 • 12.05.06r. - M. Witan (dyplomant):
  Ocena powstawania szkód komunikacyjnych w warunkach ruchu poza terenem zabudowanym 
 • 02.06.06r. - mgr inż. J. Zalewski:
  Wpływ wypadków na zaburzenia geometrii pojazdu i wynikające stąd konsekwencje 
 • 09.06.06r. mgr inż. G. Dobrzyński:
  Analiza rozwiązań konstrukcyjnych wózków inwalidzkich pokonujących przeszkody 
 • 23.06.06r. - prof. nzw. dr hab. inż. W. Choromański:
  Niekonwencjonalny transport miejski


rok akademicki 2004/2005

 • 13.05.05 - mgr inż. G. Dobrzyński:
  Zaawansowane metody modelowania hybrydowego w systemach CAD, CAM
 • 20.05.05 - mgr inż. B. Gołębiewski:
  Problemy optymalizacji w recyclingu pojazdów
 • 3.06.05 - prof. dr hab. inż. J. Kisilowski, prof. nzw. dr hab. inż. W. Choromański:
  Modyfikacja dydaktyczna: Laboratorium Metrologii i Systemów Pomiarowych
 • 10.06.05 - dr inż. M. Leszczyńska-Domańska:
  Transport a zagrożenia ekologiczne
 • 17.06.05 - dr inż. H. Skopińska:
  Podsumowanie- Grafika inżynierska II - dydaktyka