Włodzimierz Choromański

Pracownicy Zakładu » Włodzimierz Choromański

 • Włodzimierz Choromański
  Włodzimierz Choromański

Kierownik Zakładu SIMT
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański
pok. 258 NK
tel.: 22 234 61 43, 22 234 54 09
email: wch@wt.pw.edu.pl

 

Go to English version of this website

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych

i Mechatronicznych w Transporcie;
Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (KT PAN): Przewodniczący zespołu ds. Innowacji KT PAN;
Prezes Stowarzyszenia „EKO-Mobilność”.

 

Od kilkunastu lat prof. W. Choromański intensywnie zajmuje się tematyką: ATS@APM and ATN (Automated Transit Systems, Automated People Movers), autonomicznym samochodem, mobilnością osób o ograniczonej sprawności (egzoszkielety, innowacyjne wózki inwalidzkie, stabilizatory ortopedyczne do czynnościowego leczenia złamań). Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje: teorię sterowania, dynamikę pojazdów, sztuczną inteligencję, biomechanikę, nowe systemy transportu miejskiego. Jest autorem i współautorem 7 monografii oraz ponad 150 artykułów naukowych. Prowadził również ponad 30 projektów naukowych i projektów dla przemysłu. Był kierownikiem projektów dotyczących opracowania strategii rozwoju transportu dla miast. W latach 2009-2015 był kierownikiem projektu "ECO-Mobilność" (27 mln PLN) finansowanego z programu POIG.

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Dynamika pojazdów (w szczególności pojazdów szynowych), zagadnienia stateczności, optymalizacji i teorii sterowania,
 • Badania układu człowiek - pojazd - otoczenie,
 • Transport osób niepełnosprawnych; konstrukcje i badania mechatronicznych wózków inwalidzkich,
 • Biomechanika kliniczna, badania układu stabilizator-zewnętrzny kość, protezy stawu biodrowego,
 • Zastosowanie technik CAD/CAM oraz MBS w badaniach symulacyjnych i budowie technicznych środków transportu oraz w biomechanice klinicznej,
 • Zastosowanie technik heurystycznych (sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne) w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów transportu (logistyka, sterowanie ruchem, synteza zawieszeń aktywnych),
 • Układy elektrohydrauliczne w zastosowaniu do konstrukcji środków transportu, (zawieszenia aktywne, inteligentne pojazdy kroczące /wózki inwalidzkie przystosowane do pokonywania progów/),
 • Synteza dużych systemów informatycznych dla potrzeb budowy e-administracji (z racji pełnienia funkcji doradcy ds. informatyki oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w GUNB)

 

Rozszerzone informacje na temat dorobku naukowego, działalności dydaktycznej i osiągnięć organizacyjnych zostały zawarte w pliku załączonym jako *PDF.