Terminy konsutacji pracowników Zakładu SIMT

W semestrze ZIMOWYM roku akademickiego 2018/2019 pracownicy Zakładu SIMT udzielają konsultacji w następujących terminach:

 

Zespół Mechatroniki i Ergonomii w Transporcie

Nazwiskodzieńgodzinanr pokoju
prof. W. Choromański

poniedziałek

piątek

15.00-16.00

13.00-14.00

258
dr hab. inż. I. Grabarek. prof.PW

wtorek

środa

piątek zjazdowy 

12.15-13.00

14.15-15.00

15.00-16.00

205
dr inż. G. Dobrzyński

wtorek

środa

17.30-18.15

12.00-12.45 

228/331
dr inż. S. Bęczkowska

środa

piątek

sobota

11.00-12.00

9.00-10.00

10.00-11.00

228
mgr inż. J. Konopka

piątek

11.00-12.00

321
mgr inż. A. Woźniak

poniedziałek

sobota

10.00-12.00

13.00-14.00

321

 

Zespół Elektrotechniki

Nazwiskodzieńgodzinanr pokoju
dr hab. inż. M.Kozłowski, prof.PW

poniedziałek

piątek

14.15-15.00

14.15-15.00

257
dr hab. inż. P.Tomczuk, prof. PW

wtorek

 

niedziela zjazdowa

12.15-13.00

13.15-14.00

11.20-12.05

016/018
dr inż. M.Plich

czwartek

10.00-12.00

016/220
dr inż. K.Stypułkowski

niedziela zjazdowa

13.45-14.30

016
mgr inż. M.Nikoniuk

poniedziałek

11.15-12.00

14.15-15.00

228/051
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zespół Informatyki

Nazwiskodzieńgodzinanr pokoju
dr inż. A. Czerepicki

środa

czwartek

14.00-14.45

12.00-12.45

221
dr inż. J.Okulewicz

wtorek

niedziela

8.00 - 10.00

14.30-15.30

256
mgr inż. G.Sitnicka

poniedziałek

czwartek

piątek

14.00-14.45

15.45-16.30

16.00-16.45

256
mgr inż. M.Koniak

czwartek

piątek

piątek zjazdowy

16.00-16.45

14.30-15.15

20.00-20.45

221
 dr M. Seget

poniedziałek

14.00-14.45

256
       
       
     

 

     

 


Terminy konsultacji obowiązują w trakcie trwania okresu zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej danego semestru.