Terminy konsutacji pracowników Zakładu SIMT

W semestrze ZIMOWYM roku akademickiego 2019/2020 pracownicy Zakładu SIMT udzielają konsultacji w następujących terminach:

 

Zespół Mechatroniki i Ergonomii w Transporcie

Nazwiskodzieńgodzinanr pokoju
prof. W. Choromański

poniedziałek

piątek

15:00-16:00

13:00-14:00

258
prof.  I. Grabarek

wtorek

środa

 14:15 - 15:00

11:15 - 12:00

205
dr inż. G. Dobrzyński

wtorek

12:15 - 13:45

228/331
dr inż. S. Bęczkowska

wtorek

środa

11:15- 12:00 

9:15- 10:00

228
mgr inż. Zuzanna Zysk

poniedziałek

14:00 - 16:00 228
mgr inż. A. Woźniak

środa

sobota zjazdowa

10:15 - 11:00

13:00 - 13:45

321

 

Zespół Elektrotechniki

Nazwiskodzieńgodzinanr pokoju
dr hab. inż. M.Kozłowski, prof.uczelni

poniedziałek

sobota zjazd.I poł.sem

14:15 - 15:00 

13:00 - 13:45

257
dr hab. inż. P.Tomczuk, prof. uczelni

środa

niedziela- 6.10.2019

12:15 - 13:45

11:20 - 12:05 

016/018
dr inż. M.Plich

poniedziałek

 14:15 - 16:00 016/220
dr inż. K.Stypułkowski

poniedziałek - II poł.sem.

niedziela zjazdowa

10:15 - 11:45

13:00-13:45

016
dr inż. M.Nikoniuk

poniedziałek I poł.sem.

poniedziąłek II poł.sem

piątek

14:00 - 14:45 

16:00 - 16:45

9:15-10:00

228

 

Zespół Informatyki

Nazwiskodzieńgodzinanr pokoju
dr hab. inż. A. Czerepicki

środa

środa

czwartek

niedziela - zjazdy 1-4

14:00 - 14:45

10:00 - 10:45

14:00-14:45

13:45 - 14:30

221
mgr inż. G.Sitnicka

poniedziałek

czwartek

piątek zjazdowy

13:45 - 14:30

13:45 - 14:30

 16:00 - 16:45

256
mgr inż. M.Koniak

piątek

piątek

niedziela zjazdowa

 15:30 - 16:15

17:45 - 18:30

13:55 - 14:40

221
mgr inż. Piotr Jaskowski

poniedziałek

piatek zjazdowy

14:00 - 15:00

15:45-16:45

220
 

 

 

 
 

 

 

 


Terminy konsultacji obowiązują w trakcie trwania okresu zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej danego semestru.