Systemy Pomiarowe, podstawy teoretyczne i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Systemy Pomiarowe

Koordynatorem przedmiotu jest dr inż. Grzegorz Dobrzyński

 

Zakres merytoryczny zajęć podzielono na dwa obszary tematyczne: metody i środki analizy sygnałów oraz systemy pomiaru kształtu 3D. 

 

Podstawę teoretyczną z zakresu analizy sygnałów przedstawiono w dokumencie pdf: wykłady prof.J.Kisilowski. Przedstawiono tam główne zasady tworzenia systemów pomiarowych, rozważania dotyczące sygnałów, zwłaszcza sygnałów będących nośnikiem informacji o stanie urządzenia oraz analiza własna i wzajemna sygnałów. Podane zostały podstawowe pojęcia umożliwiające zrozumienie zagadnień z teorii sygnałów. Będą również rozważane sygnały zdeterminowane czasowe, dystrybucyjne oraz sygnały losowe. Przedstawiony zostanie także krótki rys historyczny rozwoju podstawowych elementów systemu pomiarowego. Materiały te stanowią wprowadzenie teoretyczne do wybranych ćwiczeń laboratoryjnych z Systemów Pomiarowych. Wszelkie prawa autorskie do dokumentów zastrzeżone.

 

Literatura:

1. D. Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW, Agenda Wydawnicza PAK-u, Warszawa 2005.
2. Z. Kulka, A. Libura, M. Nadachowski, Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKiŁ, Warszawa 1987.
3. J.L. Kulikowski, Komputery w badaniach doświadczalnych, PWN, Warszawa 1993.
4. Bendat, Piersol,  Analiza Sygnałów Losowych;
5. Robert Czabanowski, SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Politechnika Wrocławska, 2010r., http://www.dbc.wroc.pl/Content/7205/czabanowski_sensory.pdf;
6. Nawrocki W.: Systemy i sensory pomiarowe. WPP, Poznań 2006.
7. Krzysztof Karbowski, Podstawy rekonstrukcji maszyn i innych obiektów w procesach wytwarzania, Politechnika Krakowska, 2008r. (dostęp przez www)

Zajęcia laboratoryjne w roku akad. 2017/2018, prowadzą: dr inż. G. Dobrzyński, dr inż. J. Kowara. Ćwiczenia odbywają się w laboratoriach 331, 0.51 i 0.52.

 

Poniżej umieszczono wzór strony tytułowej do sprawozdań z ćwiczeń laboratotyjnych realizowanych w Zakładzie SIMT. Przygotowanie sprawozdania zawierającego tę stronę tytułową jest wymagane przez prowadzących i ułatwia im identyfikacje i przechowywanie sprawozdań. Jeśli dany prowadzący nie wskaże inaczej sparwozdania nalezy przesyłać w plikach DOC lub DOCX nadając odpowiednio nazwę pliku oraz tę samą nazwę wpisując jako tytuł emaila. Dodatkowo w tresci emaila musi być wskazana osoba (imię, nazwisko, nr albumu) która wysyła to sprawozdanie. Wiadmomości email nie spełniające tych wygagań nie bedą przechodziły przez automatyczne filtry pocztowe.