Systemy Pomiarowe, podstawy teoretyczne i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Systemy Pomiarowe

Koordynatorem przedmiotu jest dr inż. Grzegorz Dobrzyński

 

W materiałach zamieszczonych poniżej przedstawione zostaną główne zasady tworzenia systemów pomiarowych, rozważania dotyczące sygnałów, zwłaszcza sygnałów będących nośnikiem informacji o stanie urządzenia oraz analiza własna i wzajemna sygnałów. Podane zostaną podstawowe pojęcia umożliwiające zrozumienie zagadnień z teorii sygnałów. Będą również rozważane sygnały zdeterminowane czasowe, dystrybucyjne oraz sygnały losowe. Przedstawiony zostanie także krótki rys historyczny rozwoju podstawowych elementów systemu pomiarowego.

 

Link do pliku pdf: wykłady . Materiały te stanowią wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych z Systemów Pomiarowych. Wszelkie prawa autorskie do dokumentów zastrzeżone.

Literatura:

1. M. Jakubowska, Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Strona internetowa: http://galaxy.agh.edu.pl/~kca/boap.htm ;
2. D. Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW, Agenda Wydawnicza PAK-u, Warszawa 2005.
3. Z. Kulka, A. Libura, M. Nadachowski, Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKiŁ, Warszawa 1987.
4. J.L. Kulikowski, Komputery w badaniach doświadczalnych, PWN, Warszawa 1993.
5. Bendat, Piersol,  Analiza Sygnałów Losowych;
6. Robert Czabanowski, SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Politechnika Wrocławska, 2010r., http://www.dbc.wroc.pl/Content/7205/czabanowski_sensory.pdf;
7. Nawrocki W.: Systemy i sensory pomiarowe. WPP, Poznań 2006.
8. Krzysztof Karbowski, Podstawy rekonstrukcji maszyn i innych obiektów w procesach wytwarzania, Politechnika Krakowska, 2008r. (dostęp przez www)

Zajęcia laboratoryjne w roku akad. 2016/2017, semestr letni, prowadzą: dr inż. G. Dobrzyński, dr inż. K. Fiok, dr inż. J. Kowara. Ćwiczenia odbywają się w laboratoriach 331, 229, 0.51.

 

Poniżej umieszczono wzór strony tytułowej do sprawozdań z ćwiczeń laboratotyjnych realizowanych w Zakładzie SIMT. Przygotowanie sprawozdania zawierającego tę stronę tytułową jest wymagane przez prowadzących i ułatwia im identyfikacje i przechowywanie sprawozdań. Jeśli dany prowadzący nie wskaże inaczej sparwozdania nalezy przesyłać w plikach DOC lub DOCX nadając odpowiednio nazwę pliku oraz tę samą nazwę wpisując jako tytuł emaila. Dodatkowo w tresci emaila musi być wskazana osoba (imię, nazwisko, nr albumu) która wysyła to sprawozdanie. Wiadmomości email nie spełniające tych wygagań nie bedą przechodziły przez automatyczne filtry pocztowe.