Systemy CAD/MES w konstrukcji środków transportu

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » CAD/MES w konstrukcji środków transportu

Koordynator przedmiotu: G. Dobrzyński

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z zagadnieniami wykorzystania systemów CAD/CAx/MES w projektowaniu środków transportu w obszarze konstrukcji mechatronicznych.

Wykłady prowadzone w formie multimedialnej z omówieniem przykładowych zastosowań praktycznych zastosowanie systemów CAD/MES.

Zakres merytoryczny: struktura systemów CAx i MES, podział tych systemów. Zasady projektowania sekwencyjnego i synchroniczne. Omówienie narzędzi wparcia projektowania współbieżnego. Obliczenia wytrzymałościowe z wykorzystaniem technik MES. Rodzaje więzów oraz warunków brzegowych i początkowych definiowanych w systemach CAx. Metodyka modelowania MES, definiowanie więzów i obciążeń, analiza wyników. Możliwości analiz kinematycznych z wykorzystaniem CAD. Inżynieria odwrotna w projektowaniu konstrukcji.

Literatura:

1. Praca pod redakcją J. Wróbla.: Technika komputerowa dla mechaników – laboratorium. OWPW 2004;
2. Jerzy Domański, SolidWorks 2014. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady (ebook) Helion 2014;


UWAGI: Przedmiot z uchwalonego przez Radę Wydziału wykazu dodatkowych przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2017/2018.
O ile nie powoduje to zmian w zakresie powiązań danego modułu zajęć z kierunkowymi efektami kształcenia w treściach kształcenia mogą być wprowadzane na bieżąco zmiany związane z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych.

Autor:GD, 2017-06-23 13:57