Studenckie Koło - SKNTCAx

Studenckie Koło Naukowe Technik CAx w Modelowaniu Systemów Człowiek - Środki Transportu - Otoczenie.

Koło działa na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Siedziba Koła jest w gmachu Nowej Kreślarni - budynek Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w szczególności laboratorium 331. Opiekę nad Kołem sprawuje Zakład SIMT.

 

Zarząd koła:
 
Przewodniczący: Bartosz Wesołowski
Wiceprezes: Magdalena Wołos
Skarbnik: Tomasz Dobrowoski
 
Kontakt do koła:
 

Opieka:

sekretariat SIMT

email: simt@wt.pw.edu.pl

pok. 321, tel. PW: 54 09