Pojazdy i urządzenia inteligentne - wykład

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Pojazdy i urządzenia inteligentne

Kierownik przedmiotu:  Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

 

Przedmiot realizowany jest dla studentów studiów inżynierskich, specjalności IBiET w semestrze VI. 

 

Poniżej zebrano materiały dydaktyczne i wybraną literaturę do przedmiotu "Pojazdy i urządzenia inteligentne". Zamieszczona literatura stanowi przykład źródeł wiedzy, z których należy korzystać w czasie realizacji przedmiotu.