Podstawy Budowy Maszyn 1 - wykłady

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Podstawy Budowy Maszyn 1

Kierownik przedmiotu (wykładu): dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.

 

Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych I-szego stopnia w 2 semestrze.

 

Materiały pomocnicze obejmują wykłady z tego przedmiotu zapisane w plikach *.pdf. Nie zawierają one komentarzy wykładowcy. Kolejne pliki będą pojawiać się sukcesywnie wraz z prowadzonym wykładem.
 
Wszelkie prawa autorskie do dokumentu zastrzeżone.