Piotr Tomczuk

Pracownicy Zakładu » Zespół Elektrotechniki » Piotr Tomczuk

dr hab. inż. Piotr Tomczuk , prof. PW
pok. 220 NK, 016 NK
tel.: 22 234 77 52, 22234 7492
e-mail: ptomczuk@wt.pw.edu.pl