Metrologia

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Metrologia

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański.


Materiały pomocnicze stanowią uzupełnienie wykładu. Podane zostaną podstawowe pojęcia, definicje oraz objaśnienia do tematów.

Poniżej umieszczono linki do materiałów archiwalnych:

Aktualizacje informacji umieszczane są poniżej.