Marcin Koniak

Pracownicy Zakładu » Zespół Informatyki » Marcin Koniak

  • Marcin Koniak
    Marcin Koniak

mgr inż. Marcin Koniak
pok. 221 NK
tel.: 22 234 79 38
e-mail: koniakm@wt.pw.edu.pl