Maciej Kozłowski

Pracownicy Zakładu » Zespół Elektrotechniki » Maciej Kozłowski

  • Maciej Kozłowski
    Maciej Kozłowski

Koordynator Zespołu Elektrotechniki
dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. PW 

stanowisko - profesor nadzwyczajny
pok. 257 NK
tel.: 22 234 58 74
e-mail: mkozlo@wt.pw.edu.pl lub mkk10@wp.pl

 

 

Go to English version of this website

 

Dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. PW, specjalność Eksploatacja pojazdów elektrycznych, zatrudniony na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie (Warsaw University of Technology, Transport Faculty, Department of Information Technology and Mechatronics in Transport).

Autor specjalizuje się w technikach analizy sygnałów pomiarowych i symulacji procesów ruchu. Wykonane prace badawcze dotyczą m.in. opracowania metody rozpoznania zjawiska zerwania przyczepności tramwaju na podstawie analiz falkowych elektromagnetycznych zmiennych stanu napędu (Detection methods of adhesion loss phenomenon of a tram vehicle on the basis of wavelet analyses of electromechanical variables of drive condition and vehicle acceleration).

Pracował w projekcie ECO-Mobilność. Prowadził prace związane z opracowaniem modeli do analiz własności ruchu samochodu elektrycznego i pojazdu ATN – PRT.