Krzysztof Stypułkowski

Pracownicy Zakładu » Zespół Elektrotechniki » Krzysztof Stypułkowski

 • Krzystof Stypułkowski
  Krzystof Stypułkowski

dr inż. Krzysztof Stypułkowski
pok. 220 NK, 016 NK
tel.: 22 234 77 52 , 22 234 7492 
e-mail: kst@wt.pw.edu.pl

 

dr inż. Krzysztof Stypułkowski ukończył Technikum Kolejowe w Warszawie (specjalność: telekomunikacja kolejowa), studia w Politechnice Warszawskiej w roku 2002 na Wydziale Transportu (specjalność: sterowanie ruchem kolejowym). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2010 w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Transportu (specjalność: technika świetlna w Transporcie).

W pracy naukowej reprezentuje: /obszar badań/

 • technika świetlna w transporcie,
 • termowizja w transporcie,
 • elektrotechnika w transporcie,
 • elektryczne wyposażenie technicznych środków transportu,
 • analiza i przetwarzanie obrazów dla celów transportu.

Główne tematy prac naukowych:

 • wykorzystanie termowizji w transporcie,
 • ocena termowizyjna elektrycznego wyposażenia technicznych środków transportu,
 • badania termowizyjne infrastruktury i technicznych środków transportu,
 • jakość oświetlenia przedpola pojazdu,
 • wpływ jakości oświetlenia na pracę operatora technicznych środków transportu,
 • metody syntezy informacji dla potrzeb transportu,
 • elektrotechnika i elektronika praktyczna w transporcie.

Działalność dydaktyczna:

 1. Elektrotechnika I – wykład, - studia niestacjonarne,
 2. Elektrotechnika I i II, ćwiczenia audytoryjne - studia stacjonarne i niestacjonarne,
 3. Elektrotechnika III, – ćwiczenia laboratoryjne -  studia stacjonarne i niestacjonarne,
 4. Elektryczne wyposażenie pojazdów samochodowych –   ćwiczenia laboratoryjne -  studia stacjonarne i niestacjonarne,
 5. Wybrane zagadnienia termografii w transporcie – wykład, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Dorobek naukowy – wybrane publikacje (PDF.)