Krzysztof Orlański

Pracownicy Zakładu » Zespół Informatyki » Krzysztof Orlański

Krzysztof Orlański, starszy technik - pracownik techniczny

pracownik Zakładu do 31.05.2018

e-mail: kor@wt.pw.edu.pl