Krzysztof Orlański

Pracownicy Zakładu » Zespół Informatyki » Krzysztof Orlański

Krzysztof Orlański, starszy technik - pracownik techniczny
pok. 220 NK
tel.: 22 234 7752
e-mail: kor@wt.pw.edu.pl