Krzysztof Fiok

Pracownicy Zakładu » Zespół Mechatroniki i Ergonomii w Transporcie » Krzysztof Fiok

  • Krzysztof Fiok
    Krzysztof Fiok

dr inż. Krzysztof Fiok
stanowisko: adiunkt
pok. 228 NK
tel.: 22 234 60 07;
email: fiok@wt.pw.edu.pl

 

Kierownik Laboratorium Ergonomii i Inteligentnych Interfejsów w Pojazdach. Ukończył studia w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Od stycznia 2010 roku pracował w Zakładzie Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych na stanowisku asystenta, a aktualnie jest adiunktem w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie. Od 2013 roku jest również opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Technik CAx. W ramach badań naukowych przede wszystkim rozwija projekt ręcznego wózka inwalidzkiego o napędzie dźwigniowym - był kierownikiem grantu "Dźwigniowe wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych" finansowanego w ramach programu Innotech 3 (NCBiR) realizowanego w okresie od 01.09.2014 r. do 30.11.2016 r. W efekcie grantu powstały prototypy wózka dźwigniowego, a w IV kwartale 2017 roku planowane jest wdrożonie do sprzedaży wózka przez firmę GTM-Mobil będącą konsorcjantem Politechniki w tym projekcie.

Do głównych zainteresowań naukowych należą: projektowanie i badania ergonomiczne środków transportu, transport osób niepełnosprawnych, badania ergonomiczne mające na celu optymalizację urządzeń technicznych z wykorzystaniem m.in. elektromiografii powierzchniowej (EMG), możliwości wykorzystania sygnałów biologicznych do sterowania urządzeniami technicznymi.