Jacenty Konopka

Pracownicy Zakładu » Zespół Mechatroniki i Ergonomii w Transporcie » Jacenty Konopka

  • Jacenty Konopka
    Jacenty Konopka

mgr inż. Jacenty Konopka
stanowisko: starszy wykładowca
pok. 321 NK
tel.: 22 234 54 09; 22 628 64 91
email (sekretariat): simt@wt.pw.edu.pl