Iwona Grabarek

Pracownicy Zakładu » Zespół Mechatroniki i Ergonomii w Transporcie » Iwona Grabarek

 • Iwona Grabarek
  Iwona Grabarek

Kierownik Zespołu Mechatroniki i Ergonomii w Transporcie

dr hab. inż. Iwona Grabarek
stanowisko - profesor nadzwyczajny
pok. 205 NK
tel.: 22 234 72 22;
email: igr@wt.pw.edu.pl

 

Go to English version of this website

 

Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW ukończyła studia w Politechnice Warszawskiej w roku 1981 na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 1993 w Instytucie  Pracy w  Moskwie (specjalność: ergonomia i bezpieczeństwo pracy). Stopień doktora  habilitowanego nauk technicznych uzyskała w roku 2004 na Wydziale Transportu  Politechniki  Warszawskiej (w zakresie transportu – ergonomii).

 

W pracy naukowej reprezentuje: /obszar badań/

 • diagnozowanie ergonomiczne,
 • modelowanie i symulacja układów człowiek-maszyna-otoczenie,
 • metody oceny ergonomicznej,
 • kształtowanie struktury przestrzennej stanowisk pracy i materialnego środowiska zgodnie z wymaganiami psychofizjologicznymi człowieka,
 • projektowanie innowacyjnych środków transportu
 • dostosowanie środków transportu do użytkowników niepełnosprawnych,
 • organizacja stanowisk pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego w transporcie

 

Główne tematy prac naukowych:

 • diagnozowanie ergonomiczne  układu operator – pojazd szynowy – otoczenie,
 • wykorzystanie technik modelowania w metodyce diagnozowania ergonomicznego układu operator-maszyna-otoczenie,
 • modelowanie i symulacja w analizie wybranych działań maszynisty,
 • projektowanie ergonomiczne układu osoba niepełnosprawna – wózek,
 • ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego wynikającego z obciążenia psychicznego związanego z wykonywaniem prac związanych z czuwaniem i odpowiedzialnością,
 • zagadnienia projektowania innowacyjnych środków transportu – inteligentny pojazd PRT (Personal Rapid Transit),
 • ergonomiczne uwarunkowania konstrukcji polskiego pojazdu  PRT (Personal Rapid Transit),
 • projektowanie uniwersalne innowacyjnych środków transportu

 

Działalność dydaktyczna:

 1. Podstawy budowy maszyn I  – wykład,  ćwiczenia laboratoryjne - studia stacjonarne
 2. Ergonomia – wykład,  ćwiczenia laboratoryjne -  studia stacjonarne i niestacjonarne– kierownik przedmiotu,
 3. Człowiek w systemie transportowym – wykład, ćwiczenia laboratoryjne - studia stacjonarne kierownik przedmiotu
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – wykład – kierownik przedmiotu

 Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW posiada w swoim dorobku naukowym ponad 100 publikacji.

 

Dorobek naukowy – wybrane publikacje (PDF.)