Interfejsy sterowania obiektami technicznymi

Działalność naukowo-badawcza » Ergonomia » Interfejsy sterowania obiektami technicznymi

Zakład SIMT prowadzi prace w zakresie wykorzystania sygnałów biologicznych do sterowania urządzeniami technicznymi. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w dziedzinie elektromiografii: pomiaru, przetwarzania i analizy sygnałów elektrycznych pochodzących z mięśni człowieka, zaprojektowano pierwszy interfejs człowiek-pojazd w Wydziale Transportu do sterowania demonstracyjnym pojazdem gąsienicowym. Algorytm sterowania wykorzystywał sygnały pobierane z dwóch mięśni dłoni człowieka. System rozróżniał 4 stany aktywności mięśni na poziomach: 0-25%, 25-50%, 50-75% i 75-100% aktywności maksymalnej, co pozwalało na różnicowanie prędkości gąsienic pojazdu w takim samym zakresie. Kalibracja systemu do indywidualnego poziomu sygnałów z mięśni trwała około minuty, dzięki czemu każdy mógł szybko wykonać "jazdę próbną" pojazdem.

Na dwóch filmach przedstawiono działanie systemu:

- reakcję poszczególnych gąsienic pojazdu na poziom sygnału pochodzącego z mięśni człowieka;

- próbną jazdę po testowym torze.

 

 

 

W przemiotowym zakresie merytorycznym Zakład prowadził również współpracę z Wydziałem Mechatroniki PW, która zaowocowała powstaniem dwóch prac inżynierskich zrealizowanych w Wydziale Mechatroniki dotyczących prototypu systemu sterowania egzoszkieletem z wykorzystaniem sygnałów EMG oraz opracowania prototypu systemu do rozpoznawania gestów dłoni w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem maszyny wektorów nośnych (SVM).