HYDROMECHANIKA - podstawy teoretyczne i materiały pomocnicze do ćwiczeń

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Hydromechanika

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański.

 

Materiały pomocnicze z przedmiotu Hydromechanika i Urządzenia Hydrauliczne dla studentów Wydziału Transport PW stanowią jedynie uzupełnienie wykładu.

 

Opracowano w roku akademickim 2007/2008. Prawa autorskie do dokumentu zastrzeżone.