Grzegorz Dobrzyński

Pracownicy Zakładu » Zespół Mechatroniki i Ergonomii w Transporcie » Grzegorz Dobrzyński

  • Grzegorz Dobrzyński
    Grzegorz Dobrzyński

dr inż. Grzegorz Dobrzyński
pok. 228 NK
tel.: 22 234 60 07;
email: grzegorz.dobrzynski@pw.edu.pl

( Go to English version of this website )


Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Komputerowo Wspomagane Projektowanie. Od 2004 roku pracuję w Zakładzie SIMT (wcześniej Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych) mieszczącym się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z Grafiki Inżynierskiej, Wspomagania Komputerowego Prac Inżynierskich, Systemów Pomiarowych. Zajmuję się też systemami CAD/CAx. Prowadzę również zajęcia "Kreatywny semestr projektowy" z zakresu PBL i DT w ramach zespołu rektorskiego INFOX (więcje na: www.infox.pw.edu.pl).

W 2013 roku uzyskałem stopień doktora nauk technicznych. Rozprawa doktorska uzyskała wyróżnienie. Dodatkowo praca ta została nagrodzona przez Centrum Badawcze Fiata w ramach XVI edycji Konkursu Fiata na najlepszą pracę doktorską. Podjety w rozprawie nurt tematyczny był istotną częścią nagrody zespołowej za osiągnięcia naukowo-techniczne przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów RP w 2016 roku.

 

Wykaz osiągnięć zawodowych, dorobku naukowego itp. publikowany jest przez system REPO-PW pod adresem: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/ludzie-pw/osoby gdzie należy wyszukać moją osobę po nazwisku.