Grafika Inżynierska 2 - wykłady

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Grafika inżynierska 2 » Wykłady (gi2-w)

 

 

 

Zakończono obecną edycję tego przedmiotu. Najbliższa rozpoczyna się w lutym 2019r.

 

 

 

 

 

Treści przygotowano dla edycji w 201? roku, studia stacjonarne.

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Dobrzyński.


Poniżej, udostępniono materiały pomocnicze do wykładów. Należy drukować je jednostronnie, tak aby była możliwość robienia notatek na odwrocie stron. W ramach przygotowań do zajęć każdy student powinien wydrukować lub skserować wybrane materiały pomocnicze do wykładów. Kliknij wybrany przycisk by pobrać plik z materiałami pomocniczymi do wkładów z Grafiki Inżynierskiej 2.

  • PRE-SKRYPT do pierwszej części wykładów;

  • PRE-SKRYPT do drugiej części wykładów;

 

Harmonogram wkładów dla semestru 2.
Czas zajęć: 15 godz. wykładowych, (sala nr 0.55)

Nr wykładu

Grupy:
1, 2, 3, 8.

Grupy:
4, 5, 6, 7. 
Program wykładu
1 19.02.2018 21.02.2018

Wprowadzenie. Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Rzutowanie prostokątne i zarys rzutowania aksonometrycznego.

2 26.02.2018 28.02.2018 Zasady rzutowania prostokątnego, przekroje - omówienie i przykłady. Podstawy wymiarowania.
3 12.03.2018 07.03.2018 Wybrane zagadnienia wykonywania dokumentacji rysunkowej elementów mechanicznych - omówienie i przykłady.
4 19.03.2018 14.03.2018 Kolokwium zaliczeniowe nr 1 (40 minut)
Elementy rysunku wykonawczego: chropowatość powierzchni, obróbka cieplna i powierzchniowa.
5 26.03.2018 21.03.2018 Elementy rysunku wykonawczego: tolerancje i pasowania - omówienie i przykłady.
6 09.04.2018 28.03.2018 Zasady rysowania połączeń w dokumentacji części maszyn - omówienie i przykłady. Zasady rysowania typowych części maszyn: koło zębate, sprężyna, itp.
7 16.04.2018 04.04.2018  Kolokwium zaliczeniowe nr 2
8 25.04.2018 25.04.2018 Poprawy kolokwium nr 1 oraz nr 2 w godz. 17:00 - 19:00Przykładowe zadania na zaliczenia udostępniane są poniżej.

Autor:GD, 2018-03-04 10:03