Grafika Inżynierska 2 - wykłady

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Grafika inżynierska 2 » Wykłady (gi2-w)

Treści przygotowano dla roku akademickiego 2016/2017, studia stacjonarne.

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Dobrzyński.


Poniżej, udostępniono materiały pomocnicze do wykładów. Należy drukować je jednostronnie, tak aby była możliwość robienia notatek na odwrocie stron. W ramach przygotowań do zajęć każdy student powinien wydrukować lub skserować wybrane materiały pomocnicze do wykładów. Kliknij wybrany przycisk by pobrać plik z materiałami pomocniczymi do wkładów z Grafiki Inżynierskiej 2.

  • PRE-SKRYPT do pierwszej części wykładów;

  • PRE-SKRYPT do drugiej części wykładów;

 

Harmonogram wkładów dla semestru 2.
Czas zajęć: 15 godz. wykładowych, (sala nr 0.55)

Nr wykładu

Grupy:
1, 2, 3, 8.

Grupy:
4, 5, 6, 7, 9. 
Program wykładu
1 20.02.2017 22.02.2017

Wprowadzenie. Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Rzutowanie prostokątne i zarys rzutowania aksonometrycznego.

2 27.02.2017 01.03.2017 Zasady rzutowania prostokątnego, przekroje - omówienie i przykłady. Podstawy wymiarowania.
3 06.03.2017 08.03.2017 Wybrane zagadnienia wykonywania dokumentacji rysunkowej elementów mechanicznych - omówienie i przykłady.
4 13.03.2017 15.03.2017 Kolokwium zaliczeniowe nr 1 (40 minut)
Elementy rysunku wykonawczego: chropowatość powierzchni, obróbka cieplna i powierzchniowa.
5 20.03.2017 22.03.2017 Elementy rysunku wykonawczego: tolerancje i pasowania - omówienie i przykłady.
6 27.03.2017 29.03.2017 Zasady rysowania połączeń w dokumentacji części maszyn - omówienie i przykłady. Zasady rysowania typowych części maszyn: koło zębate, sprężyna, itp.
7 03.04.2017 05.04.2017  Kolokwium zaliczeniowe nr 2
8 24.04.2017 24.04.2017 Poprawy kolokwium nr 1 oraz nr 2 (w godz. 16:15 - 19:30)


Dodatkowy termin poprawkowy (pozaregulaminowy) zostanie zorganizowany w dniu 22.05.2017 r. w godz. 17:15 - 19:00.

 

Przykładowe zadania na zaliczenia udostępniane są poniżej.

Autor:GD, 2017-02-19 19:03