Grafika Inżynierska 2 - ćwiczenia projektowe

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Grafika inżynierska 2 » Ćwiczenia projektowe

Kierownik przedmiotu: dr inż. Grzegorz Dobrzyński. Ćwiczenia projektowe realizowane są w 2-gim semestrze studiów stacjonarnych I-szego stopnia.

  

 

 

 

Zakończono obecną edycję tego przedmiotu. Najbliższa rozpoczyna się w lutym 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

Do prawidłowego przygotowania się do zajęć student musi zapoznawać się z materiałami udostępnianymi poniżej. 

 

Informacja:
Firma Autodesk udostępnia studentom darmowe 36-miesięczne licencje pakietu AutoCAD oraz Inventor. Więcej informacji o trybie rejestracji na stronie: http://www.autodesk.com/education/free-software . Numery licencji otrzymuje się zakładając konto w Autodesk.

Można też korzystać z darmowych programów np. DrafSight. Aplikacje te są bliźniaczo podobne do AutoCADa. Więcej na stronie: https://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/free-download/ .

 

Literatura:
Literatura podstawowa:

 • Grafika Inżynierska 2 - materiały pomocnicze do ćwiczeń, strona internetowa SIMT: www.simt.wt.pw.edu.pl
 • K. Paprocki: Zasady zapisu konstrukcji. OWPW 2000r
 • A. Jaskulski: AutoCAD 2005/LT2005- podstawy projektowania. MIKOM 2004,

Literatura uzupełniająca:

 • T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2002r,
 • T. Dobrzański: Rysunek techniczny. WNT
 • J. Bajkowski i inni: Zbiór zadań z rysunku technicznego. OWPW
 • I. Rydzanicz: Rysunek techn. jako zapis konstrukcji - zadania. WNT

Sprzęt:

 • Ołówki twarde (3H), miękkie (HB), mogą być cienkopiszące automatyczne, gumki, linijki, cyrkle.
 • Papier gładki formatu A3 i A4, brystol.
 • Nośnik danych np. USB Drive.
 • Bardzo wskazane jest zapewnienie sobie możliwości korzystania z programu AutoCAD i Inventor. Na zajęciach będziemy korzystać z AutoCAD wersja 2016 i Inventor 2016 PL.

 

Ostatnia aktualizacja treści strony: ??.0?.201?r.