Grafika inżynierska 2 - studia stacjonarne

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Grafika inżynierska 2

Przedmiot realizowany jest na studiach stacjonarnych I-szego stopnia w 2-gim semestrze.

Kierownik przedmiotu: dr inż. Grzegorz Dobrzyński

Przedmiot składa się z części wykładowej (15h) prowadzonej w pierwszej połowie semestru oraz z części projektowej (30h). Szegółowe informacje udostępniono na podstronach. Ponieżej załączono regulamin i warunki zaliczenia przedmiotu.

  • Wykłady (gi2-w)

    Informacje organizacyjne oraz materiały pomocnicze do wykładów.
    Treści przygotowano dla edycji w 2018 roku, studia stacjonarne.
    Prowadzący: dr inż. Grzegorz Dobrzyński.

  • Ćwiczenia projektowe

    Ćwiczenia projektowe realizowane są w 2-gim semestrze studiów stacjonarnych I-szego stopnia.