Ergonomia i bezpieczeństwo pracy - studia niestacjonarne

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Ergonomia i bezpieczeństwo pracy » studia niestacjonarne

Kierownikiem przedmiotu jest: dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.

 

Przedmiot składa się z dwóch form dydaktycznych: wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych. Materiały pomocnicze obejmują wykłady z tego przedmiotu zapisane w plikach *.pdf. Nie zawierają one komentarzy wykładowcy. Materiały są również pomocne w odrabianiu i zaliczaniu ćwiczeń laboratoryjnych. Kolejne pliki będą pojawiać się sukcesywnie wraz z prowadzonym wykładem.

 
Wszelkie prawa autorskie do dokumentu zastrzeżone.