Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Kierownikiem przedmiotu jest: dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.

 

Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych i niestacjonarnych. Poniżej dokonano podziału materiałów dydaktycznych w formie podmenu.

 

Przedmiot składa się z dwóch form dydaktycznych: wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych. Materiały pomocnicze obejmują wykłady z tego przedmiotu zapisane w plikach *.pdf. Nie zawierają one komentarzy wykładowcy. Materiały są również pomocne w odrabianiu i zaliczaniu ćwiczeń laboratoryjnych. Kolejne pliki będą pojawiać się sukcesywnie wraz z prowadzonym wykładem.
 
Wszelkie prawa autorskie do dokumentu zastrzeżone.

 • studia stacjonarne

  Informacje dla studentów

   

  Wszelkie wyjaśnienia dotyczące wyników kolokwium poprawkowego z ergonomii  można uzyskać w poniedziałek   6 lutego w godzinach 12-13.

   

   


 • studia niestacjonarne

  Informacje i materiały dydaktyczne dla studiów niestacjonarnych.