Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mat. dydaktyczne Zakładu SIMT » Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Kierownikiem przedmiotu jest: dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.

 

Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych i niestacjonarnych. Poniżej dokonano podziału materiałów dydaktycznych w formie podmenu.

 

Przedmiot składa się z dwóch form dydaktycznych: wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych. Materiały pomocnicze obejmują wykłady z tego przedmiotu zapisane w plikach *.pdf. Nie zawierają one komentarzy wykładowcy. Materiały są również pomocne w odrabianiu i zaliczaniu ćwiczeń laboratoryjnych. Kolejne pliki będą pojawiać się sukcesywnie wraz z prowadzonym wykładem.
 
Wszelkie prawa autorskie do dokumentu zastrzeżone.

 • studia stacjonarne

  Informacje dla studentów

  Studenci, którzy otrzymali z kolokwium mniej niż 2 pkt. zapraszam dopiero na kolokwium poprawkowe.

   


   

   


 • studia niestacjonarne

  Informacje i materiały dydaktyczne dla studiów niestacjonarnych.