Dźwigniowe wózki inwalidzkie

Działalność naukowo-badawcza » Transport osób niepełnosprawnych ruchowo » Dźwigniowe wózki inwalidzkie

ProjektDźwigniowe wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych” realizowany był przez konsorcjum Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z firmą GTM-Mobil Marek Technology Walisiewicz Spółka Jawna od 01.09.2014 r. do 30.11.2016 r. W ramach projektu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Innotech III ścieżka In-Tech, opracowywane były prototypy wózka inwalidzkiego napędzanego poprzez dźwignie z wykorzystaniem siły mięśni człowieka. Po dwóch latach realizacji projektu stworzone rozwiązanie zostanie wdrożone przez firmę GTM-Mobil (planowane wdrożenie w IV kwartale 2017 roku), dzięki czemu na rynku polskim po raz pierwszy dostępne będą wózki dźwigniowe polskiej produkcji. W realizacji projektu czynny udział brały osoby młode – pracownicy i studenci Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu oraz Wydziału SiMR. Zespół projektowy korzystał także z bezcennego doświadczenia osób niepełnosprawnych korzystających na co dzień z wózków inwalidzkich i równocześnie będących pracownikami firmy GTM-Mobil. Projekt na Wydziale Transportu realizowany był w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, a jego kierownikiem z ramienia Wydziału był dr inż. Krzysztof Fiok. 


Przejazd demonstracyjny prototypu wózka dźwigniowego DWI 1A

Przejazd demonstracyjny prototypu wózka dźwigniowego DWI 1B

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego