Elektrotechnika 3

Kierownik przedmiotu: prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Kozłowski


Przedmiot realizowany jest na drugim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 

Cel przedmiotu: Poznanie badanych obiektów fizycznych i używanej przy nich aparatury pomiarowej. Nabycie technicznych umiejętności wykonywania pomiarów elektrycznych, opracowywania wyników pomiarów i ich prezentacji. Poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie elektrotechniki poprzez twórczą interpretację uzyskanych zależności (wykresów) i formułowanie wniosków.

 

Liczba punktów ETCS: 2

 

Treść ćwiczeń laboratoryjnych: Badanie obwodów liniowych prądu stałego. Badanie elementów nieliniowych (prądu stałego i przemiennego). Badanie cewek sprzężonych magnetycznie. Badanie obwodów R L C. Badanie obwodów trójfazowych. Badanie transformatorów (jednofazowych i trójfazowych). Badanie trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych. Badanie maszyn prądu stałego. Badanie układów zasilania i sterowania.

 

Metody oceny: Oddzielne sprawdziany po wykonaniu każdego z trzech cykli ćwiczeń. Wymagane wykonanie wszystkich ćwiczeń i zaliczenie wszystkich sprawdzianów.

 

Spis lektur:

Łucyk C.: Laboratorium elektrotechniki. Warszawa 2004. http://www2.wt.pw.edu.pl/~kst

Łucyk C.: Elektrotechnika podstawowa. Warszawa 2006. http://www2.wt.pw.edu.pl/~clucyk/

ŁucykC.: Zasady energoelektryki. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2000.

Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT, Warszawa 2003.

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H.: Teoria obwodów elektrycznych. Zadania. WNT, Warszawa 2004.

Majerowska Z, Majerowski A.: Elektrotechnika ogólna w zadaniach. PWN, Warszawa 1999.

 

 

Uwagi dotyczące przedmiotu:

9 stanowisk laboratoryjnych; odrabianie i zaliczanie ćwiczeń - w 3 cyklach

Strona przedmiotu: http://www2.wt.pw.edu.pl/~kst

Materiały do pobrania:

  • icoC0.pdf, Informacje i wiadomości przygotowujące do wykonania i zaliczenia ćwiczeń
  • icoC1.pdf, Badanie obwodów liniowych prądu stałego
  • icoC2.pdf, Badanie dwójników nieliniowych
  • icoC3.pdf, Badanie cewek sprzężonych magnetycznie
  • icoC4.pdf, Badanie obwodów R L C
  • icoC5.pdf, Badanie obwodów trójfazowych
  • icoC6.pdf, Badanie transformatorów
  • icoC7.pdf, Badanie silników indukcyjnych
  • icoC8.pdf, Badanie maszyn prądu stałego
  • icoC9.pdf, Badanie układów zasilania i sterowania