RSS

Strony dotyczące DYDAKTYKI prowadzonej w Zakładzie SIMT

W tym dziale umieszczono szereg informacji związanych bezpośrednio z zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi przez pracowników Zakładu SIMT. W kolejnych pozycjach menu umieszczone są materiały pomocnicze do zajęć oraz informacje organizacyjne i odwołania do wyników zaliczeń. Przedmioty mają swoją wersję dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

 • CAD/MES w konstrukcji środków transportu

  Koordynator przedmiotu: G. Dobrzyński
  Systemy CAD/MES w konstrukcji środków transportu.

 • Człowiek w systemie transportowym

  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW
  Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych I-szego stopnia w 5 semestrze.


 • Elektrotechnika 1

  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. PW 
  Przedmiot realizowany jest na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 • Elektrotechnika 2

  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. PW
  Przedmiot realizowany jest na drugim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 • Elektrotechnika 3

  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. PW 

  Przedmiot realizowany jest na drugim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.
  Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 • Grafika inżynierska 2

  Kierownik przedmiotu: dr inż. Grzegorz Dobrzyński
  Przedmiot realizowany jest na studiach stacjonarnych I-szego stopnia w 2-gim semestrze.

 • Hydromechanika

  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański.
  Podstawy teoretyczne i materiały pomocnicze do ćwiczeń.

 • Informatyka 1

  Kierownik przedmiotu: dr inż. Andrzej Czerepicki
  Przedmiot realizowany jest na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 • Informatyka 2

  Kierownik przedmiotu: dr inż. Andrzej Czerepicki
  Przedmiot realizowany jest na drugim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 • Kierowanie- teoria i praktyka

 • Metrologia

  Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański.
  Materiały pomocnicze stanowią uzupełnienie wykładu.

 • Podstawy Budowy Maszyn 1

  Przygotowane materiały dydaktyczne dotyczą wykładów prowadzonych przez:   dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.

  Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych I-szego stopnia w 2 semestrze.

   

 • Pojazdy i urządzenia inteligentne

  Kierownik przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański
  Pomoce dydaktyczne do wykładów.

 • Systemy Pomiarowe

  Koordynator przedmiotu: dr inż. Grzegorz Dobrzyński
  Podstawy teoretyczne oraz materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Technologia informacyjna

  Kierownik przedmiotu: dr inż. Andrzej Czerepicki
  Przedmiot realizowany jest na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-szego stopnia.

 • Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich I

  Kierownik przedmiotu: dr inż. Grzegorz Dobrzyński
  Przedmiot realizowany jest na studniach I-szego stopnia w 5-tym semestrze.
  Materiały przygotowane dla studiów stacjonarnych, specjalność IBET.

 • Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich II

  Kierownik przedmiotu: dr inż. Grzegorz Dobrzyński
  Przedmiot realizowany jest na studniach I-szego stopnia w 6-tym semestrze.

 • Wybrane działy informatyki stosowanej

  Kierownik przedmiotu: dr inż. Andrzej Czerepicki
  Przedmiot realizowany jest na pierwszym roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW.
  Przedmiot realizowany jest na studniach stacjonarnych i niestacjonarnych.
  Przedmiot z grupy HES.