Andrzej Czerepicki

Pracownicy Zakładu » Zespół Informatyki » Andrzej Czerepicki

  • Andrzej Czerepicki
    Andrzej Czerepicki

Kierownik Zespołu Informatyki
dr inż. Andrzej Czerepicki
pok. 220 NK
tel.: 22 234 79 38
e-mail: a.czerepicki@wt.pw.edu.pl

 

Doktor inżynier nauk technicznych w dziedzinie Informatyki. Absolwent Wydziału Technologii Komputerowych i Informatyki Państwowego Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Sankt-Petersburgu. Ukończył studia doktoranckie oraz obronił rozprawę doktorską z zakresu baz danych. Przez wiele lat pracował jako programista aplikacji komputerowych oraz projektant baz danych. Brał udział w opracowaniu oraz wprowadzeniu na rynek polski systemów informatycznych w zakresie wydawnictw prawniczych, słowników komputerowych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Pracę na Wydziale Transportu rozpoczął w roku 2012 na stanowisku adiunkta. Obecnie pełni rolę kierownika zespołu Informatyki w Zakładzie SIMT. Autor publikacji z zakresu współczesnych baz danych, technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa danych. Obszar zainteresowań naukowych: projektowanie systemów informatycznych w transporcie z wykorzystaniem baz danych NoSQL, analiza wielowymiarowa OLAP w hurtowniach danych, rozproszone systemy informatyczne, programowanie urządzeń mobilnych, współczesne aplikacje i usługi internetowe.